Usługi
Zakres świadczonych usług obejmuje: • przygotowywanie kompleksowych analiz i opinii z zakresu konsekwencji podatkowych podejmowanych i planowanych przez klientów działań • porady i opinie z zakresu obowiązujących w Polsce podatków (VAT, podatki dochodowe, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości) • reprezentowanie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi • reprezentowanie przed organami samorządu terytorialnego w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportu) • przygotowanie dokumentacji cen transferowych • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych. Wynagrodzenie za usługi jest ustalane z każdym klientem indywidualnie i uwzględnia rodzaj powierzonej sprawy, stopień jej skomplikowania i nakładu pracy niezbędnego do wykonania.