Jarosław Augustyn jest doradcą podatkowym wpisanym w 2004 roku na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem 09999. Przez lata współpracował z wielkopolskimi kancelariami prawnymi takimi jak Piszcz Norek i Wspólnicy sp.k., Roedl, Korpalski Kancelaria Prawna sp.k., Kancelaria Prawna Dr Marek Jarzyński & Kornel Novak, kierował działem doradztwa podatkowego w Morison Finansista Audit Sp. z o.o. a także ma za sobą okres pracy w urzędzie skarbowym.